Primjeri jelovnika

Primjeri jelovnika

HLADNI BUFFET

HLADNI BUFFET

HLADNI BUFFET I

prsutidinja

HLADNI BUFFET II

prsut

HLADNI BUFFET III

prsutsmaslinom

HLADNO-TOPLI BUFFET

HLADNO-TOPLI BUFFET

HLADNO-TOPLI BUFFET I

sunkaukruhu

HLADNO-TOPLI BUFFET II

ljetnirizoto

HLADNO-TOPLI BUFFET III

razdnjici

HLADNO-TOPLI BUFFET IV

cordonblue

HLADNO-TOPLI BUFFET V

pileciodrezak

HLADNO TOPLI BUFFET VI

grckasalata

FINGER FOOD

FINGER FOOD

HLADNI FINGER FOOD

hladnopredjelo

HLADNO-TOPLI FINGER FOOD

kruhprsutmaslina